SK
EN
2 percentá z dane

Bibliodiversity - Supporting Small Independent Book Publishers

Bibliodiverzita je kultúrna rozmanitosť uplatňujúca sa v knižnom svete. Vzťahujúc sa k biodiverzite, odkazuje na kritickú rozmanitosť literárnych produktov (knihy, texty, elektronické knihy, aplikácie a ľudová slovesnosť), ktoré sú čitateľom k dispozícii. Bibliodiverzita je komplexný, sebestačný systém rozprávania príbehov, písania, publikovania a ďalších druhov produkcie ústnej a písomnej literatúry. Knihy nezávislých vydavateľov prinášajú, na rozdiel od štandardizovanejších publikácií veľkých vydavateľstiev, iný uhol pohľadu a hlas. Knihy a iné produkty nezávislých vydavateľov a ich preferované rozširovacie kanály (okrem iného nezávislí kníhkupci) sú preto nevyhnutné na zachovanie a posilnenie plurality a šírenia myšlienok.

Veríme, že predovšetkým malí “hráči” významne prispievajú k trhovej rozmanitosti knižného priemyslu. Práve to je jedna z motivácii, prečo sme začali v roku 2013 organizovať Bratislavský knižný festival. Počas všetkých týchto rokov práce, ktorá sa za festivalom ukrýva nás poháňala vpred túžba napomôcť rozvoju kultúrnej infraštruktúry, a tiež snaha zvýšiť vnímavosť  čitateľov voči kvalitnej knižnej produkcii.

Na základe našich predchádzajúcich skúseností s organizovaním unikátneho knižného festivalu by sme radi nadviazali na ďalšie a komplexnejšie aktivity s cieľom podporiť a propagovať koncepciu bibliodiverzity na Slovensku a posilniť postavenie malých vydavateľov.

Ciele nášho projektu sú:
- pokračovať v tradícii jedinečného festivalu malých vydavateľstiev
- nadviazať spoluprácu s nórskymi vydavateľstvami a vymieňať si skúsenosti v oblasti obchodných a advokátskych stratégií
- posilniť spoluprácu medzi malými nezávislými vydavateľstvami
- získať nový typ publika

Partneri

Solum Bokvennen
Solum Bokvennen je jedným z najväčších nórskych nezávislých vydavateľstiev, ktoré v roku 2005 založil Gunnar Rebnord Totland. Vydavateľstvo má okrem jediného nórskeho literárneho mesačníka BLA rozsiahly vydavateľský profil s približne 100 novými titulmi ročne. Vydavateľské oblasti zahŕňajú prekladovú beletriu a literatúru faktu, nórsku beletriu a literatúru faktu, publikácie z oblasti filozofie, prekladovú a nórsku literatúru pre deti a mládež, učebnice v sámčine a menšinových jazykoch, ako aj knihy pre vyššie stredné školy, vysoké školy a univerzity. Okrem toho vyvíjajú digitálne vzdelávacie nástroje.

 

KPTL
Občianske združenie KPTL vzniklo v roku 2018 s poslaním kritickej reflexie spoločnosti. Jeho hlavnou činnosťou je vydávanie kultúrno-spoločensky angažovaného mesačníka Kapitál. Poskytuje kritickú žurnalistiku v oblasti spoločenských vied a umenia. Kladie dôraz na témy menšín, životného prostredia, súčasného umenia a sociálnej spravodlivosti. Odborná reflexia pochádza od autorov z domáceho i zahraničného prostredia. Texty časopisu sú vo forme esejí, kritiky, rozhovorov, recenzií a úvah. KPTL organizuje aj kultúrne podujatia Kapitalks, ktoré nadväzujú na aktuálnu tému čísla. Prebiehajú formou diskusií, prednášok či vystúpení. Medzi ďalšie aktivity združenia patrí vydávanie kníh a tvorba podcastov.

Projekt Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev je financovaný z Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

1
5
6

BRaK 2022 - Bratislavský knižný festival / 9. ročník

Multižánrový 9. ročník Bratislavského knižného festivalu #BRaK sa uskutočnil od 11. do 15. mája 2022 v kultúrnom centre Nová Cvernovka. Tentokrát sa festival konal pod heslom Nebáť sa nerásť. Okrem víkendovej predajnej výstavy kníh boli súčasťou festivalu aj diskusie s autormi a autorkami, workshopy, detský program, koncerty, divadlá či výstavy.

1
2
3
4
5
6

„Bibliodiversity - Supporting Small Independent Book Publishers (konferencia)

Súčasťou 9. ročníka festivalu BRaK bola aj konferencia s názvom Nebáť sa nerásť, ktorá sa pozrela hlbšie na nové trendy a výzvy vo vydavateľskom prostredí. Na konferencii mali príspevky David Piovesan, výskumník z pražskej VSE, Jana Rakúsová z Arctic Paper, Barbora Baronová z vydavateľstva wo-men, Jiří Hlinka, zakladateľ Walden Press / BioBooks.cz, Antoaneta Koleva z International Alliance of Independent Publishers a Karolína Voňková z Knihexu.

1
2
3
4
5
6