Update cookies preferences BRaK Festival | Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstievBibliodiversity - Supporting Small Independent Book Publishers
SK
EN
2 percentá z dane

Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Bibliodiverzita je kultúrna rozmanitosť uplatňujúca sa v knižnom svete. Vzťahujúc sa k biodiverzite, odkazuje na kritickú rozmanitosť literárnych produktov (knihy, texty, elektronické knihy, aplikácie a ľudová slovesnosť), ktoré sú čitateľom k dispozícii. Bibliodiverzita je komplexný, sebestačný systém rozprávania príbehov, písania, publikovania a ďalších druhov produkcie ústnej a písomnej literatúry. Knihy nezávislých vydavateľov prinášajú, na rozdiel od štandardizovanejších publikácií veľkých vydavateľstiev, iný uhol pohľadu a hlas. Knihy a iné produkty nezávislých vydavateľov a ich preferované rozširovacie kanály (okrem iného nezávislí kníhkupci) sú preto nevyhnutné na zachovanie a posilnenie plurality a šírenia myšlienok.

Veríme, že predovšetkým malí “hráči” významne prispievajú k trhovej rozmanitosti knižného priemyslu. Práve to je jedna z motivácii, prečo sme začali v roku 2013 organizovať Bratislavský knižný festival. Počas všetkých týchto rokov práce, ktorá sa za festivalom ukrýva nás poháňala vpred túžba napomôcť rozvoju kultúrnej infraštruktúry, a tiež snaha zvýšiť vnímavosť  čitateľov voči kvalitnej knižnej produkcii.

Na základe našich predchádzajúcich skúseností s organizovaním unikátneho knižného festivalu by sme radi nadviazali na ďalšie a komplexnejšie aktivity s cieľom podporiť a propagovať koncepciu bibliodiverzity na Slovensku a posilniť postavenie malých vydavateľov.

Ciele nášho projektu sú:
- pokračovať v tradícii jedinečného festivalu malých vydavateľstiev
- nadviazať spoluprácu s nórskymi vydavateľstvami a vymieňať si skúsenosti v oblasti obchodných a advokátskych stratégií
- posilniť spoluprácu medzi malými nezávislými vydavateľstvami
- získať nový typ publika

 

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Partneri

Solum Bokvennen
Solum Bokvennen je jedným z najväčších nórskych nezávislých vydavateľstiev, ktoré v roku 2005 založil Gunnar Rebnord Totland. Vydavateľstvo má okrem jediného nórskeho literárneho mesačníka BLA rozsiahly vydavateľský profil s približne 100 novými titulmi ročne. Vydavateľské oblasti zahŕňajú prekladovú beletriu a literatúru faktu, nórsku beletriu a literatúru faktu, publikácie z oblasti filozofie, prekladovú a nórsku literatúru pre deti a mládež, učebnice v sámčine a menšinových jazykoch, ako aj knihy pre vyššie stredné školy, vysoké školy a univerzity. Okrem toho vyvíjajú digitálne vzdelávacie nástroje.

Kontakt: Gunnar R. Totland

Tel.: +47 909 36 997

e-mail: gunnar@solumbokvennen.no

Adresa: PB 6794 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Nórsko

webstránka: https://www.solumbokvennen.no/

 

KPTL
Občianske združenie KPTL vzniklo v roku 2018 s poslaním kritickej reflexie spoločnosti. Jeho hlavnou činnosťou je vydávanie kultúrno-spoločensky angažovaného mesačníka Kapitál. Poskytuje kritickú žurnalistiku v oblasti spoločenských vied a umenia. Kladie dôraz na témy menšín, životného prostredia, súčasného umenia a sociálnej spravodlivosti. Odborná reflexia pochádza od autorov z domáceho i zahraničného prostredia. Texty časopisu sú vo forme esejí, kritiky, rozhovorov, recenzií a úvah. KPTL organizuje aj kultúrne podujatia Kapitalks, ktoré nadväzujú na aktuálnu tému čísla. Prebiehajú formou diskusií, prednášok či vystúpení. Medzi ďalšie aktivity združenia patrí vydávanie kníh a tvorba podcastov.

Kontakt: Tomáš Hučko

Tel.: +421 948 166 893

e-mail: tomas.hucko@kapital-noviny.sk

Adresa: Štefánikova 4475/16, 81104 Bratislava-Staré Mesto

webstránka: https://kapital-noviny.sk/

Projekt "Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a v sume 158 116 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 27 903 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

1
5
6

Aktivity projektu

BRaK 2022 - Bratislavský knižný festival / 9. ročník

Multižánrový 9. ročník Bratislavského knižného festivalu #BRaK sa uskutočnil od 11. do 15. mája 2022 v kultúrnom centre Nová Cvernovka. Tentokrát sa festival konal pod heslom Nebáť sa nerásť. Okrem víkendovej predajnej výstavy kníh boli súčasťou festivalu aj diskusie s autormi a autorkami, workshopy, detský program, koncerty, divadlá či výstavy.

1
2
3
4
5
6

„Bibliodiversity - Supporting Small Independent Book Publishers (konferencia)

Súčasťou 9. ročníka festivalu BRaK bola aj konferencia s názvom Nebáť sa nerásť, ktorá sa pozrela hlbšie na nové trendy a výzvy vo vydavateľskom prostredí. Na konferencii mali príspevky David Piovesan, výskumník z pražskej VSE, Jana Rakúsová z Arctic Paper, Barbora Baronová z vydavateľstva wo-men, Jiří Hlinka, zakladateľ Walden Press / BioBooks.cz, Antoaneta Koleva z International Alliance of Independent Publishers a Karolína Voňková z Knihexu.

1
2
3
4
5
6

Autoriáda 2022

Festival slovenskej literatúry Autoriáda 2022 sa konal v dňoch 28.11. - 04.12.2022 v priestoroch Rómerovho domu v Bratislave.

1
2
3
4
5
6