SK
EN

O FESTIVALE

BRaK - Bratislavský knižný festival
est. 2013

BRaK – Bratislavský knižný festival vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor najmä pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela a jeho súčasťou je od začiatku tzn. predajná výstava kníh z malých a stredných vydavateľstiev. Ambíciou festivalu je podávať hodnoverný obraz o dianí v knižnom priestore, s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V centre jeho pozornosti stojí záujem o aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média. BRaK je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, typografov a ďalších profesií spojených s knižnou tvorbou.

Medzinárodný knižný festival BRaK prepája knižnú kultúru s inými oblasťami umenia a každý rok prináša v rámci festivalu multižánrový program, ktorý sa skladá z diskusných panelov, autorských stretnutí, prednášok, tvorivých dielní, filmových a divadelných produkcií, performance a koncertov. BRaK poukazuje na pestrosť slovenského vydavateľského prostredia, podnecuje inovatívne knižné projekty a medzinárodné spolupráce, napomáha rozvoju kultúrnej infraštruktúry a zvyšuje citlivosť na kvalitu knižnej produkcie. Vo vzťahu k slovenskej kultúrnej verejnosti plní festival zároveň úlohu najväčšej medzinárodnej prehliadky literatúry a knižného umenia, postavenej na princípe originality a jedinečnosti. Medzinárodný rozmer podujatia je zároveň predpokladom intenzívnej tvorivej a informačnej výmeny medzi domácimi a zahraničnými účastníkmi.

Pod svojou hlavičkou vykonáva BRAK od roku 2015 neperiodickú publikačnú činnosť, spojenú s hlavnou festivalovou agendou: propagovať súčasnú knižnú kultúru spoločne cez jej literárne, vizuálne a materiálne kvality. 

www.brak.sk

SPOMIENKA NA BRaK 2020

 

Festival z verejných zdrojov podporil hlavný partner

1

Partneri

37
36
33
35
27
30
48
32
49
24
50
22

Mediálni partneri

17
16
15
7
14
13
12
10
9
8
23
3
5
4
43
46
51

Kontakty

dramaturgia festivalu a vydavateľstvo BRAK:
František Malík
malik@brakfestival.sk
00421 915 497 445

manažment festivalu, hlavná produkcia
Nikola Tokárová
tokarova@brakfestival.sk
00421 904 326 672

PR festivalu:
Ivana Schwarz
pr@brakfestival.sk
00421 908 568 674

asistencia produkcie:
Matej Feldbauer
feldbauer@brakfestival.sk
00421 905 673 811

Kontakt pre vydavateľstvá
Marek Hudec
kontakt@brakfestival.sk
00421 910 176 527

tím festivalu:
Ema Garajová
​Táňa Lehocká
​Patrik Shinwari   
Jana Slezáková
Slavomír Šmálik
Miroslav Švoňava